Don’t let it happen, don’t make it happen! - Counter-trafficking campaign

Logo

The International Organization for Migration (IOM) in cooperation with the National Police Headquarters and the Trauma Center implements an anti-trafficking information and awareness-raising project between 1 June 2020 and 31 December 2022, titled „Don’t let it happen, don’t make it happen!” (BBA-5.1.6/10-2019-00001).

According to the European Commission’s report, Hungary is among the top 5 EU countries of citizenship of registered victims of trafficking (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/po…). Hungarian citizens are highly affected by both cross-border and domestic human trafficking.

The aim of the project is to draw the attention of the Hungarian population to the phenomenon and dangers of human trafficking, thereby reducing the risk of becoming a victim on the supply side and minimizing the demand for services in connection with human trafficking on the demand side by raising awareness. In order to achieve this goal, we are launching online and offline national awareness-raising campaigns, organizing visits to various institutions throughout the country (schools, children’s homes, summer camps) for prevention purposes, as well as holding panel discussions and information sessions for professionals. The campaign on the supply side of human trafficking presents the types and dangers of this crime in an understandable way and therefore reduces the risk of becoming a victim. Our project, uniquely in Hungary, also addresses the demand side of human trafficking. The related campaign focuses on shaping attitudes by drawing society's attention to all the personal tragedies that lie behind the services provided through human trafficking and exploitation, and thus shapes the decisions and behaviour related to it in the long run. The campaigns and prevention sessions will showcase all forms of exploitation: sexual exploitation and labour exploitation including domestic servitude, forced begging, coercion to commit a crime, and organ trafficking.

In order to select the most appropriate campaign strategy, we conduct researches to assess the level of social awareness and knowledge about human trafficking, the social attitudes associated with the phenomenon, and the drivers of the demand side of trafficking. In the final phase of the project, we will repeat the research on social awareness with the aim of measuring the impact of the campaign.

The antecedent of this project is the “Be aware! - Campaign to fight against trafficking in human beings (BBA-5.4.4.-16-2016-0001)” and the “Don’t let it happen” campaign (http://nehagyd.hu/) implemented within its framework that was carried out by IOM in 2017-2018 in partnership with the National Police Headquarters.

For further information, please contact:

Eszter Boda

eboda@iom.int 

 

Csilla Janka

csjanka@iom.int 

 

The project is co-financed by the Internal Security Fund of the European Union and the Hungarian Ministry of Interior. The total cost of the project is HUF 197,098,868 of which the amount received by IOM is HUF 169,928,144. The grant rate is 100% of the eligible cost of the project, of which 75% is the contribution of the Internal Security Fund and 25% of the Ministry of Interior.

 

Logologo2Logo3

__________________________________________________________________________________

Logo

Ne hagyd, ne tedd! – emberkereskedelem elleni kampány

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 2020. június 1. és 2022. december 31. között “Ne hagyd, ne tedd!” címmel (BBA-5.1.6/10-2019-00001) emberkereskedelem elleni szemléletformáló és figyelemfelhívó projektet valósít meg az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Traumaközponttal együttműködésben.

Magyarország az Európai Bizottság jelentése alapján az első 5 között szerepel az emberkereskedelem regisztrált áldozatai szempontjából releváns származási országok listáján (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/po…). A magyar állampolgárokat jelentős mértékben érinti mind a határon átnyúló, mind a belföldi emberkereskedelem.

A projekt célja, hogy felhívja a magyar lakosság figyelmét az emberkereskedelem jelenségére és veszélyeire, ezáltal csökkentse az áldozattá válás kockázatát a kínálati oldalon, illetve a tudatosság növelésével mérsékelje az emberkereskedelemhez kötődő szolgáltatások iránti igényt a keresleti oldalon. A cél elérése érdekében országos figyelemfelhívó kampányokat indítunk online és offline, valamint az ország egész területére kiterjedő intézménylátogatásokat (iskolák, gyermekotthonok, táborok) szervezünk prevenciós céllal, valamint panelbeszélgetéseket és szakmai foglalkozásokat tartunk. Az emberkereskedelem kínálati oldalával foglalkozó kampány közérthetően mutatja be a bűncselekmény típusait és veszélyeit, ennélfogva csökkenti az áldozattá válás kockázatát. A projekt során, Magyarországon, egyedülálló módon, megszólítjuk az emberkereskedelem keresleti oldalát is. Az ehhez kapcsolódó kampány a szemléletformálásra helyezi a hangsúlyt: felhívja a társadalom figyelmét mindazokra a személyes tragédiákra, amelyek az emberkereskedelem és kizsákmányolás útján biztosított szolgáltatások mögött húzódnak és ezáltal hosszútávon alakítja az ezzel kapcsolatos döntéseket, viselkedést. A kampányok és a prevenciós foglalkozások során bemutatásra kerül a kizsákmányolás valamennyi fajtája: a szexuális és munkacélú kizsákmányolás, beleértve a csicskáztatás, a kényszerkoldultatás, a bűncselekményre kényszerítés, és a szervkereskedelem.

A leginkább célravezető kampánystratégia kiválasztása érdekében kutatásokat végzünk, amelyek során felmérjük az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi tudatosság és informáltság mértékét, a jelenséghez kapcsolódó társadalmi attitűdöket, valamint a keresleti oldal mozgatórugóit. A projekt utolsó szakaszában megismételjük a tájékozottságra vonatkozó kutatást azzal a céllal, hogy megmérjük a kampány társadalmi tudatosságra gyakorolt hatását.

A projekt előzménye az IOM 2017-2018-ban az Országos Rendőr-főkapitánysággal partnerségben megvalósított „Tudj Róla! – Kampány az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében (BBA-5.4.4.-16-2016-0001)” című projektje, illetve az annak keretében megvalósított „Ne Hagyd” című kampány (http://nehagyd.hu/).

 

További információért forduljon az alábbi munkatársakhoz:

Boda Eszter

eboda@iom.int

 

Janka Csilla

csjanka@iom.int

 

Jelen projekt az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja és a Belügyminisztérium társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége 197 098 868 forint, amelyből az IOM által kapott támogatás összege 169 928 144 forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a, melyből 75% a Belső Biztonsági Alap, 25% pedig a Belügyminisztérium hozzájárulása.

 

Logologo2Logo3