A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Traumaközponttal együttműködve 2020. június 1. és 2023. március 31. között egy emberkereskedelem elleni tájékoztató és figyelemfelkeltő projektet hajtott végre "Ne hagyd, ne tedd!" címmel (BBA-5.1.6/10-2019-00001).  

Az Európai Bizottság jelentése szerint Magyarország az első öt uniós ország között van az emberkereskedelem regisztrált áldozatainak állampolgársága tekintetében (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/po...). A magyar állampolgárokat mind a határon átnyúló, mind a belföldi emberkereskedelem nagymértékben érinti. 

A projekt célja, hogy felhívja a magyar lakosság figyelmét az emberkereskedelem jelenségére és veszélyeire, ezáltal a kínálati oldalon csökkentve az áldozattá válás kockázatát, a keresleti oldalon pedig a tudatosság növelésével minimalizálva az emberkereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatások iránti keresletet. E cél elérése érdekében online és offline országos figyelemfelhívó kampányokat indítunk, országszerte különböző intézményekbe (iskolákba, gyermekotthonokba, nyári táborokba) szervezünk látogatásokat prevenciós céllal, valamint panelbeszélgetéseket és tájékoztatókat tartunk szakemberek számára. Az emberkereskedelem kínálati oldaláról szóló kampány közérthető módon mutatja be a bűncselekmény típusait és veszélyeit, így csökkentve az áldozattá válás kockázatát. Projektünk- Magyarországon egyedülálló módon - az emberkereskedelem keresleti oldalával is foglalkozik. A kapcsolódó kampány a szemléletformálásra fókuszál, felhívva a társadalom figyelmét mindazokra a személyes tragédiákra, amelyek az emberkereskedelem és kizsákmányolás által nyújtott szolgáltatások mögött rejlenek, és így hosszú távon alakítja az ezzel kapcsolatos döntéseket és magatartást. A kampányok és a prevenciós foglalkozások a kizsákmányolás valamennyi formáját bemutatják: a szexuális kizsákmányolást és a munkaerő-kizsákmányolást, beleértve a házi csicskáztatást, a kényszerkoldulást, a bűncselekmény elkövetésére való kényszerítést és a szervkereskedelmet. 

A legmegfelelőbb kampánystratégia kiválasztása érdekében kutatásokat végzünk az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi tudatosság és ismeretek szintjének, a jelenséghez kapcsolódó társadalmi attitűdöknek, valamint az emberkereskedelem keresleti oldalának mozgatórugóinak felmérésére. A projekt utolsó szakaszában megismételjük a társadalmi tudatosságra vonatkozó kutatást, hogy felmérjük a kampány által elért hatást. 

Home Affairs Funds

A projekt előzménye a “Tudj róla! - kampány az emberkereskedelem ellen (BBA-5.4.4.4.-16-2016-0001)” és annak “Ne hagyd” kampánya (http://nehagyd.hu/), amelyet az IOM az Országos Rendőr-főkapitánysággal partnerségben valósított meg 2017-2018-ban.  

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal:
•    Csilla Janka - csjanka@iom.int 

A projekt az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja és a Belügyminisztérium társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége 197.098.868 Ft, melyből 169.928.144 Ft-ot az IOM kapott. A támogatás a projekt elszámolható költségeinek 100 százalékát teszi ki, amelyből 75 százalékot a Belső Biztonsági Alap, 25 százalékot pedig a Belügyminisztérium biztosít. 

IOM logoRedorsegTramakozpont