Hírek
Local

Az IOM és az UNHCR támogatja a bevándorlók és a menekültek biztonságos magyarországi foglalkoztatását

Az IOM és az UNHCR támogatja a bevándorlók és a menekültek biztonságos magyarországi foglalkoztatását

2023. november 28, Budapest – A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) magyarországi irodája és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) Közép-európai Képviselete november 25 rendezték meg az első közös Állásbörzéjüket azoknak az Ukrajnából és más országokból érkezett menekülteknek a számára, akik, jóllehet törvényesen tartózkodnak Magyarországon, nehézségekkel találják szembe magukat, amikor a helyi munkaerőpiacon szeretnének lehetőségekhez jutni.

Az Állásbörze, amelynek a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet által az Ukrajnából érkezett menekültek számára létrehozott közösségi központ, a Dévai Fogadó adott otthont, lehetőséget teremtett az érintetteknek arra, hogy munkaadókkal és állásközvetítő cégekkel találkozzanak, az IOM képzett munkaerőpiaci tanácsadóitól az önéletrajzukra és az állásjelentkezésükre vonatkozóan útmutatást kapjanak, karrierépítésről és a biztonságos foglalkoztatásról szóló workshopokon vegyenek részt, illetve alaposabban megismerjék a magyarországi munkavállalói jogaikat. Az UNHCR és az IOM a résztvevőknek ukrán, orosz, angol és magyar nyelvű tolmácsolást biztosított.

Magyarország, miként számos más európai ország, egy sokrétű kihívással szembesül a munkaerőpiacán, beleértve azt is, hogy meg kell találnia a munkaadói igényeknek megfelelni képes munkaerőt. Mindeközben pedig Ukrajnából és a világ más részeiből magasan képzett menekültek ezrei keresik annak a lehetőségét, hogy hogyan illeszkedhetnek be a társadalomba, beleértve a helyi munkaerőpiacot. Ezeknek a kihívásoknak a kezelése összetett megközelítést igényel, amely egyebek között a bevándorló és menekült hátterű munkavállalók foglalkoztatását is magában foglalja. A menekült és bevándorló munkavállalók bevonása a munkaerőpiacra egyúttal csökkenti az függésüket is az állam által biztosítandó pénzügyi támogatástól, és képessé teszi őket arra, hogy adófizetőkként hozzájáruljanak a helyi gazdaság erősödéséhez.

„A bevándorlók és menekültek foglalkoztatása nagymértékben segíthet csökkenteni a munkaerőhiányt, lendületet adhat az innovációnak, illetve új szemléletmódokkal gazdagíthatja az egyes munkahelyeket” – mondta Bagaméri Dániel, az IOM magyarországi irodavezetője. – „A bennük lévő potenciál ellenére, amikor állást keres, számos menekült és bevándorló találja szembe magát akadályokkal, amelyek a rendszer sajátosságaiból fakadnak. Az IOM és a partnerszervezetei elkötelezettek a mellett, hogy felszámolják ezeket az egyenlőtlenségeket és azonos esélyeket biztosítsanak valamennyi álláskeresőnek, azon belül is kiemelten az Ukrajnából érkezett menekülteknek. Kulcsfontosságú, hogy a bevándorló hátterű munkavállalók kellőképpen tájékozottak legyenek a jogaikról és a munkaerőpiaci szabályokról, mert csak így védhetik meg magukat a kizsákmányolással szemben, legyen szó akár az álláskeresés, akár a munkavállalás időszakáról.”

A menekült és bevándorló munkavállalók igen gyakran olyan képzettséggel és képességekkel érkeznek, amely gazdagítja a helyi munkaerőt, áthidalja az egyes kritikus ágazatokban tapasztalható munkaerőhiányt, előmozdítja az innovációt és általában lendületet gazdasági teljesítmény növekedésének. Mindezeken túl a munkaerő-mobilitás a kulturális sokszínűséget és a kultúrákon átívelő kapcsolatokat is erősítheti, miáltal növelheti a társadalmi összetartást és egymás kölcsönös megértését.

“A menekültek társadalmi és gazdasági beilleszkedése kedvező hatással lehet mind magukra a menekültekre, mind pedig az őket befogadó országokra” – mondta Nicole Epting, az UNHCR közép-európai képviselője. – „A menekültek rengeteg készséget és számottevő tapasztalatot hoznak az őket befogadó országokba – az Ukrajnából érkezett menekülteknek például mintegy egyharmada felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ha álláshoz jutnak, az egyfajta stabilitást visz a menekültek életébe, hozzásegíti őket, hogy a saját lábukra álljanak, illetve hozzájáruljanak az őket befogadó országok társadalmának mindennapjaihoz mindaddig, amíg biztonságban haza nem térhetnek.”

Egy, a menekült és bevándorló hátterű munkaerő befogadását célzó, transzparensen és etikusan működő rendszer megléte kulcsfontosságú annak érdekében, hogy egyfelől megoldást lehessen találni a munkaerőhiány jelentette kihívásokra, másfelől biztosítani lehessen mind a hazai, mind a külföldi munkavállalók jólétét és jogait. A hatékonyan menedzselt munkaerő-mobilitás számos előnnyel jár a származási országok, a célországok és a bevándorló munkavállalók számára egyaránt. Az IOM és az UNHCR azt sürgeti, hogy az etikus foglalkoztatási módok váljanak alapvető normává, vagyis azok, amelyek kiemelten kezelik a menekült és bevándorló hátterű munkavállalók jólétét. Ez magában foglalja, hogy az állásközvetítő cégek a tisztességes munkaerőpiaci magatartási normáknak megfelelően működnek, nem számolnak fel eltúlzott szolgáltatási díjakat, ugyanakkor tiszta és átlátható információt nyújtanak a munkalehetőségekről és a munkaerőpiaci feltételekről. Az IOM és az UNHCR által közösen szervezett Állásbörze csupán az egyik jó példa volt a sok lehetőség közül arra, hogyan lehet konkrét megoldásokat kínálni a munkaerőpiachoz való biztonságos hozzáférésre és a menekültek és bevándorlók beilleszkedésére.
 

További információ:

Fotók a rendezvényről itt

Az Állásbörze az Enhancing Social Inclusion Opportunities for Displaced People Fleeing Ukraine (Az Ukrajnából Érkezett Menekültek Társadalmi Beilleszkedésének Elősegítése) című projekt (MMIA-2.2.15/17-2023-00003; projektidőtartam: 2023. szeptember 01 – 2023. december 31.; teljes pénzügyi keret: 120 440 693 forint) keretében került megrendezésre, amelynek 75 százalékban az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integráció Alapja, 25 százalékban pedig a Belügyminisztérium a társfinanszírozója
 

AMIF