Hírek
Local

Az ukrán menekült gyermekek hatékonyabb elérése új partnerség révén

IOM Hungary signs new MoU with the Hungarian Scout Association

Scout Corner helped refugee children and their mothers

Friendship booklet

New MoU between IOM Hungary and the Hungarian Scout Association

Az ukrán menekült gyermekek hatékonyabb elérése új partnerség révén Egyetértési nyilatkozat aláírása az IOM Magyarország és a Magyar Cserkészszövetség között

Budapest - 2023. május 17. Az IOM Magyarország és a Magyar Cserkészszövetség a közelmúltban egyetértési nyilatkozatot írt alá az ideiglenesen Magyarországon élő, háború sújtotta ukrán lakosság támogatásával kapcsolatban. A menekültek egy része magyar diaszpóra közösségekből származik és magyarul beszél. Az IOM és a cserkészszövetség megállapodott abban, hogy egymás szolgáltatásait ajánlják a kedvezményezetteknek.

A legutóbbi együttműködés a cserkészek új Barátság füzetek című, magyar, angol és ukrán nyelvű korosztályú gyermekek számára készült Barátság Activity Books (Barátság füzetek) megosztása. A könyvek további kapcsolatokat teremtenek a befogadó közösség gyermekei és az ukrán menekültek között, és elérhetőek a Cserkészsarokban, a Barczy Közösségi Központban, valamint letölthetőek.

„A több mint egy éve kitört orosz-ukrán háború kezdetén Európa-szerte cserkészek siettek az áldozatok és menekültek segítségére, itt Magyarországon is. Ezeket a kezdeményezéseket a WOSM európai régiója és az UNICEF között 2022 áprilisában létrejött és 2023 májusáig tartó együttműködés hozta össze és tette sokkal hatékonyabbá és hosszú távon fenntarthatóbbá. Ebben az időszakban aktív munkát végeztünk a menekültek segítésében - különös tekintettel a menekült gyerekek foglalkoztatására - és sok fiatal önkéntes bevonásával, amellyel a konkrét segítségnyújtás mellett a szemléletformálást is célul tűztük ki.” - Magyar Cserkészmozgalom

Első válasz/lépések
A cserkészek nagyon aktívan reagáltak a humanitárius válságra. Önkéntesei először a nagyobb vasútállomásokon és határátkelőhelyeken segítettek, majd a menekültszállásokon is tartottak tájékoztató előadásokat. 2022 augusztusában elindult a Cserkész Kuckó, hogy a nyár utolsó hónapjában, az iskolakezdés és az óvodakezdés előtt elérjék a 4-18 éves ukrán gyerekeket. A helyszínt és a háttértámogatást a budai Egyszülős Központ ingyenesen biztosította. A Cserkészsarok fő célja a kezdetektől fogva az volt, hogy tehermentesítse a szülőket, és egy kis élményt, közösséget nyújtson az itt élő menekült gyerekeknek. A nyelvi akadályok leküzdésében több tolmács is segített. Az önkéntesek és az animátorok különböző fejlesztő feladatokkal és kézműves foglalkozásokkal készültek a gyerekeknek. Nagy segítséget jelentett a tevékenységekbe bekapcsolódó fogorvosok, pedagógusok és egy képzőművész szakmai tudása. A központban található kis játszóház csúszdával és játékokkal ideális hely volt az óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára a kikapcsolódásra. A közeli Vérmező és a Millenáris, valamint a környező játszóterek remek lehetőséget biztosítottak a mozgásra. A Cserkészsarok napi tevékenysége az Egyszülős Központ további támogatásával folytatódik. A foglalkozások részben a korábbi helyszínen, részben pedig más külső helyszíneken zajlanak az iskolák bevonásával. Meg kell jegyezni, hogy ez a fajta tevékenység szervezeti szinten mindkét fél számára szokatlan kihívást jelentett. A kölcsönös akarat és elkötelezettség eredményeként azonban egy többnyelvű, biztonságos és barátságos hely született, ahol a szülők jó szívvel és jó kezekben hagyhatják gyermekeiket.

A Jövő

Segítségük egy másik módja a CserKészen a hágógáre - UAct Hungary Project https://www.cserkesz.hu/cserkeszen-segitsegre-uact-hungary, amely az UNICEF és a Cserkészmozgalom Világszervezetével (WOSM) együttműködésben valósul meg, és amelyen keresztül cserkészek és nem cserkészek egyaránt hosszú távú segítséget nyújtanak a menekültként hazánkba érkező gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek a lehető legszélesebb körben és leghatékonyabban.

Az idén 110 éves Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) számára - mint az ország legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma - rendkívül fontos a közösségben gondolkodó és szolgálatot vállaló állampolgárok nevelése. A szövetség ezért is hirdeti meg a szeptemberben kezdődő társadalmi felelősségvállalás tematikus évét, amely sok tekintetben kapcsolódik a CserKészen a hágógáre - UAct Hungary Project célkitűzéseihez. Ennek egyik eleme az Egyszülős Központtal való együttműködés, amelyhez számos cserkész csatlakozott animátorként és önkéntes segítőként, ugyanakkor a program nyitott minden segíteni szándékozó ember számára, közösségi hovatartozástól függetlenül.

UNICEF és a Cserkészmozgalom Világszervezete (WOSM), hogy mind a cserkészek, mind a nem cserkészek minél szélesebb körben és minél hatékonyabban tudjanak hosszú távú segítséget nyújtani a hazánkba menekültként érkező gyermekeknek és fiataloknak, valamint szüleiknek.

Email: scoutkucko@mcssz.hu  
Facebook page

További információért kérjük, forduljon a következő elérhetőségekhez: 
Daniel Swartz
Media and Communications Coordinator
International Organization for Migration
Country Office for Hungary
Budapest – Hungary (GMT +1)
Email: dswartz@iom.int

Tóth Márton

Kommunikációs Vezető, Magyar Cserkészmozgalom
Email: kommunikacio@mcssz.hu
Scout Corner Email: scoutkucko@mcssz.hu
Scout Corner Facebook Page

Budapest Helps! Information and Community Centre
 

Magyar Cserkészszövetség
A cserkészet a világ legnagyobb nevelési célú ifjúsági mozgalma, amely világszerte 224 országban és területen 54 millió fiatalt, felnőtt vezetőt és önkéntest foglalkoztat. Növekvő mozgalomként a cserkészet mélyen beágyazódik a helyi közösségekbe, és átalakító nevelési, képzési és tanulási lehetőségeken keresztül válaszol a fiatalok sokszínű igényeire és törekvéseire. Az 1912-ben alapított Magyar Cserkészszövetség 200 csoportjában több mint 10 ezer cserkész dolgozik aktívan, együttműködve a külföldön élő magyar cserkészközösségekkel.

Jövőképünk, és így célunk is a következő: a társadalom álljon talpraesett, elkötelezett, felelősségteljes és egészséges polgárokból, akik saját folyamatos önfejlesztésükkel Isten felé haladnak. Ehhez életpályamodellt nyújtunk, önkéntesek segítségével neveljük a fiatalokat; ezt a lehetőséget mindenkinek biztosítjuk, aki nyitott a mozgalom értékeire, és aktívan részt venne közössége életében. Mindezt informális nevelési eszközökkel - a cserkész módszerrel - valósítjuk meg, amely a kisközösségi nevelésre, a cselekvés általi tanulásra, valamint az inspiráló és kellemes programokra helyezi a hangsúlyt.