Hírek
Local

A Magyarországi Ukrán Menekültek Szükségletei, Szándékai és Integrációs Kihívásai

Az IOM Magyarország legfrissebb terepi felmérései az ukrajnai menekültválságról

Budapest, 22 Augusztus 2023 – Az ukrajnai orosz háború miatt több, mint 5,2 millió ember kényszerült lakóhelyének elhagyására országon belül,1  és további 6.2 millió személy keresett biztonságot Ukrajnán kívül.2  A Nemzetközi Migrációs Szervezet rendszeresen végez felméréseket az Ukrajnából Magyarországra menekülők körében azzal a céllal, hogy jobban megértse az éppen aktuális szokásokat, valamint ezek alapján az érintettek változó szükségleteit. Az IOM Magyarország Displacement Tracking Matrix (DTM) felmérése ukrajnai menekültekkel: A Needs, Intentions and Integration Challenges Q2 2023 című felmérés számos problémát vizsgál, és az ukrán menekültek egyik legnagyobb kutatási mintáját képviseli Magyarország egész területén. Az alábbi főbb megállapítások 413 megkérdezett válaszain alapulnak:

  • Magyarországon maradási szándék: átutazó (32%), már letelepedett (24%), letelepedést tervez (19%),
  • Ukrajnában való tartózkodás (15%), más országban való tartózkodás (8%);
  • Ideiglenes védelmi státuszért benyújtott kérelem: igen (59%), nem (40%). A már letelepedett személyek közül a legtöbben kérelmezték az ideiglenes védelmi státuszt (84%) vagy munkavállalási vízummal rendelkeznek (11%);
  • Legfőbb szükségletek Magyarországon:* pénzügyi támogatás (51%), utazási segítség (49%), információ (40%), hosszú távú szállás (35%), élelmiszer (35%), egészségügyi szolgáltatások (24%);
  • A kapott segítség legfontosabb területei:* utazási segítség (80%), élelmiszer (55%), szállás (47%); és
  • Legfőbb beilleszkedési kihívások:* nyelv (53%), pénzügyi nehézségek (33%), általános információk hiánya (21%), munkahelyekkel kapcsolatos információk hiánya (17%) és lakhatás (15%).

*több válasz is lehetséges

LETÖLTHETŐ JELENTÉS

Az interjú időpontjában a már Magyarországon letelepedett válaszadók közül a 2. negyedévben (Q2) 84%-ra nőtt az EU ideiglenes védelmi státuszára regisztráltak száma, szemben az 1. negyedévi (Q1) 67%-kal. A különböző munkaszerződések alapján Magyarországon tartózkodó válaszadók száma 22%-ról (Q1) 11%-ra (Q2), a különböző jogi konstrukciók alapján Magyarországon tartózkodóké pedig 11%-ról (Q1) 5%-ra (Q2) csökkent.

A felmérés során az összes ukrán válaszadó 44%-a jelezte, hogy nem áll szándékában elköltözni jelenlegi lakóhelyéről, míg 30%-uk szándékozott más országba költözni. Kisebb mértékben, 11% gondolt arra, hogy visszatérne származási helyére Ukrajnán belül, 3% pedig Magyarországon belül szándékozott máshová költözni. Kevesebb mint 1% akart visszatérni a származási helyétől eltérő helyre Ukrajnán belül. További 11% nem volt biztos abban, hogy maradjon vagy költözzön.

A DTM 2023. április-június között végzett kutatásából, amelynek kétharmada a záhonyi határállomáson történt, kiderült, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek érkezésükkor a legsürgetőbb szükségleteik között az anyagi támogatást és a közlekedést tekintették. Az anyagi segítségre való igényt jelzők aránya drasztikusan megnőtt, 27%-ról (Q1) 51%-ra (Q2). Kisebb, de jelentős növekedés volt tapasztalható a közlekedési segítségben való igény tekintetében is, 42%-ról (Q1) 49%-ra (Q2). Az egyéb gyakorlati szükségletek csak kis mértékben változtak a két adatgyűjtési időszak között, például nem volt jelentős eltérés a hosszú távú szállás iránti igény 36%-ában (Q1) és 35%-ában (Q2).

A válaszadók több mint fele továbbra is a nyelvet említette a társadalmi beilleszkedés legjelentősebb akadályaként: 59% (Q1) és 53% (Q2). Ezt követték a pénzügyi nehézségek, amelyek aránya 25%-ról 33%-ra nőtt. A kifejezetten a munkával és foglalkoztatással kapcsolatos információk iránti igény megduplázódott (8%-ról 17%-ra). Az Q1-hez képest a Q2-ben kevesebb válaszadó említette a társadalmi beilleszkedés akadályaként a hosszú távú lakhatás hiányát (22%-ról 15%-ra) és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést (15%-ról 12%-ra).

A válaszadók közel kétharmada (62%) jelezte, hogy kapott valamilyen segítséget Magyarországon. Ezek közül a leggyakrabban kapott támogatás a közlekedéssel (80%) és az élelmiszer-támogatással (55%) volt kapcsolatos. Ezt követte a szállás (47%) és a pénzügyi támogatás (43%). Kisebb mértékben említették a válaszadók, hogy higiéniai cikkekben (21%), ruhákban (16%), utalványokban (12%) és nyelvtanfolyamokban (11%) részesültek.

Továbbra is nagy szükség van azonban arra, hogy tájékoztatást kapjanak arról, hogy hová fordulhatnak konkrét segítségért. A válaszadók 36%-a nem tudta, hogy hol kérhet segítséget (N=149). Közülük 58%-uknak volt szüksége további információkra a pénzügyi támogatással kapcsolatban. Az egyéb informácóhiány közé tartozott a hosszú távú szállás (44%), a szállítás (40%), az élelmiszer-támogatás (36%) és az általános tájékoztatás (32%). Éppen ezért az IOM Magyarország ingyenes forróvonala, valamint a Budapest Helps! Információs és Közösségi Központ fontos szerepet játszik abban, hogy a létfontosságú információt időben és hozzáférhető módon eljuttassák a kedvezményezettekhez.

Az IOM Magyarország kézzelfogható megoldásokat kínál

"Az IOM Magyarország 2022 februárja óta támogatja az Ukrajnából érkező menekülteket létfontosságú segítséggel. Az IOM Magyarország 2023 júniusáig több mint 6000 ukrán és harmadik országbeli állampolgárt támogatott életmentő segélyekkel. Ezt a mobilitási minták; profilok, valamint a Magyarországra érkező, átutazó és itt tartózkodó menekültek folyamatosan változó szükségleteinek és kihívásainak megértése tette lehetővé. A DTM megállapításai jelentősen hozzájárultak a megfelelő intézkedések megtervezéséhez, amelyek nemcsak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, hanem a humanitárius válság által érintett befogadó közösség javát is szolgálják."
- hangsúlyozta Bagaméri Dániel, az IOM Magyarország vezetője.

A DTM Survey with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions and Integration Challenges című felmérései révén az IOM folyamatosan elemzi az érintett népesség változó szükségleteit, és programjait úgy alakítja, hogy segítsen enyhíteni a rövid és hosszú távú visszatérők előtt álló legnehezebb akadályok egy részét. A DTM-jelentések biztosítják a humanitárius programtervezéshez nagyon is szükséges tények alapját, és tájékoztatják a humanitárius és jótékonysági szervezeteket, valamint a helyi hatóságokat az érintett lakosság helyzetéről és szükségleteiről. Az IOM Magyarország 1635 interjút készített 2023 első félévében az Ukrajnából menekülő emberek szándékainak, szükségleteinek és beilleszkedési kihívásainak azonosítása és felmérése érdekében. Az interjúk összesített statisztikai adatai egy interaktív táblán érhetők el szűrési és összehasonlítási funkciókkal, hogy megkönnyítsék és felhasználóbarátabbá tegyék a DTM-adatok egyéni elemzését.

A háború kezdete óta Magyarországon több ezer ember kapott közvetlen segítséget az IOM-től, többek között élelmiszereket, nem élelmiszer jellegű és higiéniai cikkeket, utalványokat, mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatást, valamint időszerű tájékoztatást az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és visszaélés megelőzése érdekében.

Az Ukrajnába hazatérő menekülteket a záhonyi vasútállomáson az IOM Magyarország kihelyezett csapata fogadja a határ magyar oldalán, hogy segítsenek a fordításban, megválaszolják a felmerülő kérdéseket, valamint ukrán, magyar, angol és orosz nyelvű tájékoztatást adjanak. Egyedi esetekben az IOM Ukrajnával egyeztetve tájékoztatást adnak az Ukrajnában elérhető szolgáltatásokról.

Módszertan
A Displacement Tracking Matrix (DTM) célja a lakosság mozgásának és mobilitásának nyomon követése és monitorozása. Kollégáink személyesen készített kérdőívek segítségével gyűjtenek adatot az Ukrajnát a háború miatt elhagyni kényszerült bármely nemzetiségű menekült személyekről. A válaszadók, illetve - amennyiben releváns – a velük együtt utazó csoport demográfiai profilja mellett az adatgyűjtés különös hangsúlyt fektet a megkérdezettek szándékaira, így a tervezett célállomásukra, az adott országban történő hosszútávú letelepedés lehetőségére, valamint a felmérés időpontjában felmerülő legégetőbb szükségleteikre.

Ez a jelentés a Magyarországon tartózkodó ukrán állampolgárok körében 2023. április 1. és június 30. között Budapesten és Záhonyban (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében) különböző helyszíneken, többek között tranzitpontokon (pl. vasút- és buszpályaudvarokon) és az IOM létesítményeiben végzett felmérések alapján készült.

Az IOM a régióban végzett DTM tevékenységének bővítését az Egyesült Államok Külügyminisztériumának a Népesedési, Menekültügyi és Migrációs Hivatal (PRM), a Norvég Külügyminisztérium, Japán kormánya, Franciaország kormánya és a Koreai Köztársaság Külügyminisztériumának pénzügyi támogatása tette lehetővé. 

További információért:
•    Töltse le a jelentést 
•    Az összes grafikon, táblázat és fénykép megtekinthető itt
•    Az összes közzétett jelentés megtalálható a https://hungary.iom.int/data-and-resources oldalon 
•    Az IOM Magyarország fotógalériája a sajtó számára itt található.
 

Háttér
Az IOM a konfliktus 2014-es kitörése óta nyújt sürgősségi, átmeneti és helyreállítási támogatást az érintett lakosságnak Ukrajnában. Az IOM Magyarország 2022 februárja óta több mint 25000 kiszolgáltatott, országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült és rászoruló ukrajnai személynek nyújtott segítséget a magyarországi konfliktusreagálás keretében. A rendszeres DTM-ek segítenek felmérni, hogy melyek a legsürgősebb és legkülönbözőbb szükségletek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek különböző csoportjai - magyarok, ukránok, harmadik országbeli állampolgárok, romák... - számára, és lehetővé teszik számunkra, hogy alkalmazkodjunk és hatékonyan reagáljunk. Az IOM kéri a válságkezelési terv támogatását, hogy segítse az idő szempontjából kritikus humanitárius szükségletek kielégítését, és lehetővé tegye a válaszadási tevékenységek átcsoportosítását.

Az 1951-ben alapított IOM a migráció területén a vezető kormányközi szervezet, mely elkötelezett azon elv mellett, miszerint az emberséges és rendezett migráció mind a migráns személyek, mint pedig a társadalom számára előnyökkel jár. Az IOM a legnagyobb humanitárius szereplők egyike, és azon kevés nemzetközi szervezetek közé tartozik, melyek közvetlenül valósítanak meg programokat a humanitárius segítségnyújtás, a nemzetközi fejlesztés és a béke területein, ezzel átfogó és holisztikus segítséget nyújtva a válságok minden fázisában. Az IOM elkötelezett az emberéletek megmentése és a lakosság biztonságba helyezésének elősegítése mellett. Védjük és segítjük a válság miatt lakhelyüket elhagyni kényszerülőket, valamint támogatjuk a lakosságot és közösségeiket a válság utáni helyreállításban is. Célunk, hogy mérsékeljük az embereket otthonaik elhagyására kényszerítő káros tényezőket, segítsünk rezilienciájuk kialakításában és csökkentsük a várható katasztrófák kockázatát, hogy a migráció valóban az egyének szabad választása lehessen. 

Az IOM világszerte nyújt támogatást migráns személyeknek szem előtt tartva a migráció mindig változó dinamikáját, és mint ilyen, kulcsfontosságú információforrást biztosít a migrációpolitikát, valamint a terület gyakorlati oldalát érintő kérdésekben. A szervezet részt vesz vészhelyzetek kezelésében, segíti az úton lévők, és különös tekintettel a sérülékeny személyek rezilienciájának kialakítását, valamint támogatja a kormányoknak a mobilitás, valamint annak hatásainak kezelésére irányuló kapacitásfejlesztését. A szervezet működésében alapvető szerepet játszanak az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapokmányában foglalt elvek, így a minden személyt megillető emberi jogok elve is. A migráns személyek jogainak, méltóságának és jólétének tiszteletben tartása elsődleges fontosságú.

-------
1Forrás: Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 12 (16 - 23 January 2023) | Displacement Tracking Matrix (iom.int)
2Forrás: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine