Hírek
Local

Ukrán menekültek és a hazatérés

Top ten needs upon returning to Ukraine

Main areas of assistance received in Hungary

Reasons for short-term visit to Ukraine

Reasons for long-term stay in Ukraine

Az IOM Magyarország legújabb adatai az ukrajnai menekültválságról: 2023 április-június 

Budapest, 2023 augusztus 9 – Az IOM Magyarország legfrissebb, Crossing to Ukraine: Surveys with Refugees on Destinations, Length of Stay & Assistance Report for Quarter 2 survey adatai (felmérései) szerint az Ukrajnába rövid vagy hosszú távú tartózkodás céljából visszatérő ukrán menekülteknek különösen nagy szükségük van utazási segítségre, információra, anyagi támogatásra és egészségügyi szolgáltatásokra.

Az ukrajnai orosz háború miatt több, mint 5,2 millió ember kényszerült lakóhelyének elhagyására országon belül,1 és további 6.2 millió személy keresett biztonságot Ukrajnán kívül.2  A Nemzetközi Migrációs Szervezet rendszeresen végez felméréseket az Ukrajnából Magyarországra menekülők körében azzal a céllal, hogy jobban megértse az éppen aktuális szokásokat, valamint ezek alapján az érintettek változó szükségleteit. Az IOM Magyarország Crossing to Ukraine felmérése a következő főbb megállapításokat emeli ki a Magyarországról vagy Magyarországon keresztül Ukrajnába való visszatérésük során megkérdezettektől:

•    A 3 legnépszerűbb ország, ahol ideiglenesen külföldön tartózkodnak: Magyarország (54%), Németország (12%), Ausztria (5%);
•    Az Ukrajnába való visszatéréskor felmerülő legfontosabb szükségletek*: utazási segítség (52%), általános információ (43%), anyagi támogatás (39%);
•    A kapott segítség legfontosabb területei *: utazási segítség (52%), szállás (39%), pénzügyi támogatás (36%); 
•    Visszatérési szándékok: rövid távú látogatás (66%), hosszú távú tartózkodás (30%), nem tudom (4%).
*több válasz is lehetséges

A megkérdezett ukrajnai lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek továbbra is azt jelezték, hogy többnyire csak rövid időre mennek vissza országukba. Az ideiglenes külföldi tartózkodás első három országa viszonylag változatlan maradt az első negyedévhez képest. Változás figyelhető meg azonban az Ukrajnába való visszatéréskor felmerülő legfontosabb szükségleteket illetően: most már jóval többen jelezték, hogy általános információra (28%-ról 43%-ra) és anyagi támogatásra (25%-ról 39%-ra) van szükségük. A kapott segítségnyújtás típusait tekintve a lista élén az élelmiszerellátás helyett az utazási segítség áll.

LETÖLTHETŐ JELENTÉS

A 2023. április 1. és június 30. között végzett kutatásból, amelynek kétharmada az Ukrajnába való induláskor a záhonyi határállomáson történt, kiderült, hogy a megkérdezettek mindössze 30%-a szándékozik visszatérés után Ukrajnában maradni, míg a megkérdezett ukrajnai menekültek 66%-a csak rövid látogatást tervez Ukrajnában.

Az Ukrajnába hosszú távon visszatérni szándékozó megkérdezettek által felsorolt okok az első és a második negyedévben eltérőek voltak. Míg 2023 januárja és márciusa között a családegyesítés volt a leggyakoribb ok (53%), addig április-június között a válaszadóknak csupán 35 százaléka említette ezt meg okként. A második negyedévben a válaszadók többsége a honvágyat (40%) és a régiójuk helyzetének javulását (35%) jelölte meg a hosszú távú ukrajnai tartózkodás indokaként.

A két adatgyűjtési időszak között változtak azok az okok, amelyek miatt a megkérdezett ukrán állampolgárok rövid távú látogatás céljából visszatérnek Ukrajnába. Míg a legtöbb válaszadó továbbra is azért tér vissza, hogy meglátogassa családját Ukrajnában (67% az első negyedévben és 69% a második negyedévben), addig az első negyedévi 16%-ról a második negyedévben 41%-ra nőtt azoknak az aránya, akik visszatérnek, és egészségügyi szolgáltatásokat keresnek Ukrajnában. 

"Az IOM Magyarország vezetőjeként az ukrán menekültek hazautazása során tapasztalt folyamatos kihívásoknak szemtanúja lenni megtisztelő és motiváló. A negyedévente megjelenő Crossing to Ukraine Reports rávilágít a határokon tapasztalható összetett és dinamikus helyzetre, ahogy az ukránok a rövid vagy hosszú távú tartózkodás céljából történő visszatérésük során mozognak. Ezek a jelentések felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújtanak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek változó szükségleteibe, lehetővé téve számunkra, hogy hatékonyan alakítsuk ki segítségnyújtási törekvéseinket. Az IOM továbbra is elkötelezett a kiszolgáltatott helyzetben lévők támogatása és védelme, valamint az ukrajnai közösségeikbe való reintegrációjuk biztosítása mellett." - hangsúlyozta Bagaméri Dániel, az IOM Magyarország vezetője.

A megkérdezett ukrán állampolgárok szerint hazatérésük után a leginkább azonnali szükséglet az utazási segítség (52%) volt. Ezt követően a legtöbben az általános információk (43%) és az anyagi támogatás (39%) szükségességéről számoltak be. Ezt követte a személyes biztonság (27%) és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés (27%) igénye. A válaszadók 23%-a említette, hogy élelmiszer-támogatásra van szüksége, további 22% pedig a hosszú távú lakhatást jelölte meg a visszatérés utáni legsürgetőbb szükségletei között. Kisebb mértékben a munkavállalás (17%), a gyógyszerek (15%) és a jogi segítségnyújtás (13%) is szerepelt a válaszadók listáján, mint az Ukrajnába való visszatéréskor - akár rövid, akár hosszú távú tartózkodás céljából - leginkább felmerülő szükségletek.

Magyarországon kapott segítség
A válaszadók több mint fele (52%) megerősítette, hogy kapott utazási segítséget Magyarországon. További 39%-uk kapott támogatást szállás ügyben, 36%-uk pedig anyagi támogatást, a válaszadók 32%-a részesült élelmiszerekben. Kisebb mértékben a személyes higiéniai cikkek (15%) és a ruházat (14%) is szerepelt a Magyarországon töltött idő alatt kapott szolgáltatások listáján.  Kevesebben nyilatkoztak úgy, hogy pszichológiai tanácsadásban (8%), utalványokban (7%) és játékokban (5%) részesültek magyarországi tartózkodásuk alatt.

Az IOM Magyarország kézzelfogható megoldásokat kínál
A negyedévente elvégzett Crossing to Ukraine felmérések alapján az IOM folyamatosan elemzi az érintett népesség változó szükségleteit, és programjait úgy alakítja, hogy segítsen enyhíteni a rövid és hosszú távú visszatérők előtt álló legnehezebb akadályok egy részét. A háború kezdete óta Magyarországon több ezer ember kapott közvetlen segítséget az IOM-tól, többek között élelmiszereket, nem élelmiszer jellegű és higiéniai cikkeket, utalványokat, mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatást, valamint időszerű tájékoztatást az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és visszaélés megelőzése érdekében.

Az Ukrajnába hazatérő menekülteket a záhonyi vasútállomáson az IOM Magyarország kihelyezett csapata fogadja a határ magyar oldalán, hogy segítsenek a fordításban, megválaszolják a felmerülő kérdéseket, valamint ukrán, magyar, angol és orosz nyelvű tájékoztatást adjanak. Kiszolgáltatott esetekben az IOM Ukrajnával egyeztetve tájékoztatást adnak az Ukrajnában elérhető szolgáltatásokról.
 

Módszertan

A Displacement Tracking Matrix (DTM) célja a lakosság mozgásának és mobilitásának a nyomon követése és monitorozása. Kollégáink személyesen lekérdezett kérdőívek segítségével gyűjtenek adatot az Ukrajnát a háború miatt elhagyni kényszerült bármely nemzetiségű menekült személyekről. A válaszadók, illetve - amennyiben releváns – a velük együtt utazó csoport demográfiai profilja mellett az adatgyűjtés különös hangsúlyt fektet a megkérdezettek szándékaira, így a tervezett célállomásukra, az adott országban történő hosszútávú letelepedés lehetőségére, valamint a megkérdezés időpontjában felmerülő legégetőbb szükségleteikre.

Ez a jelentés a Magyarországon tartózkodó ukrán állampolgárok körében 2023. április 1. és június 30. között Budapesten és Záhonyban (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében) különböző helyszíneken, többek között tranzitpontokon (pl. vasút- és buszpályaudvarokon) és az IOM létesítményeiben végzett felmérések alapján készült.

Az IOM a régióban végzett DTM tevékenységének bővítését az Egyesült Államok Külügyminisztériumának a Népesedési, Menekültügyi és Migrációs Hivatal (PRM), a Norvég Külügyminisztérium, Japán kormánya, Franciaország kormánya és a Koreai Köztársaság Külügyminisztériumának pénzügyi támogatása tette lehetővé. 
 

Háttér
Az IOM a konfliktus 2014-es kitörése óta nyújt sürgősségi, átmeneti és helyreállítási támogatást az érintett lakosságnak Ukrajnában. Az IOM Magyarország 2022 februárja óta több mint 25000 kiszolgáltatott, országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült és rászoruló ukrajnai személynek nyújtott segítséget a magyarországi konfliktusreagálás keretében. A rendszeres DTM-ek segítenek felmérni, hogy melyek a legsürgősebb és legkülönbözőbb szükségletek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek különböző csoportjai - magyarok, ukránok, harmadik országbeli állampolgárok, romák... - számára, és lehetővé teszik számunkra, hogy alkalmazkodjunk és hatékonyan reagáljunk. Az IOM kéri a válságkezelési terv támogatását, hogy segítse az idő szempontjából kritikus humanitárius szükségletek kielégítését, és lehetővé tegye a válaszadási tevékenységek átcsoportosítását.

Az 1951-ben alapított IOM a migráció területén a vezető kormányközi szervezet, mely elkötelezett azon elv mellett, miszerint az emberséges és rendezett migráció mind a migráns személyek, mint pedig a társadalom számára előnyökkel jár. Az IOM a legnagyobb humanitárius szereplők egyike, és azon kevés nemzetközi szervezetek közé tartozik, melyek közvetlenül valósítanak meg programokat a humanitárius segítségnyújtás, a nemzetközi fejlesztés és a béke területein, ezzel átfogó és holisztikus segítséget nyújtva a válságok minden fázisában. Az IOM elkötelezett az emberéletek megmentése, valamint a veszélyek. Védjük és segítjük a válság miatt lakhelyüket elhagyni kényszerülőket, valamint támogatjuk a lakosságot és közösségeiket a válság utáni helyreállításban is. Célunk, hogy mérsékeljük az embereket otthonaik elhagyására kényszerítő káros tényezőket, segítsünk rezilienciájuk kialakításában és csökkentsük a várható katasztrófák kockázatát, hogy a migráció valóban az egyének szabad választása lehessen. 

Az IOM világszerte nyújt támogatást migráns személyeknek szem előtt tartva a migráció mindig változó dinamikáját, és mint ilyen, kulcsfontosságú információ és javaslat forrást biztosít a migrációpolitikát, valamint a terület gyakorlatát érintő kérdésekben. A szervezet részt vesz vészhelyzetek kezelésében, segíti az úton lévők, és különös tekintettel a sérülékeny személyek rezilienciájának kialakítását, valamint támogatja a kormányoknak a mobilitás, valamint annak hatásainak kezelésére irányuló kapacitásfejlesztését. A szervezet működésében alapvető szerepet játszanak az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapokmányában foglalt elvek, így a minden személyt megillető emberi jogok elve is. A migráns személyek jogainak, méltóságának és jólétének tiszteletben tartása elsődleges fontosságú.

-----------------------------------------

  1 Forrás: Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 12 (16 - 23 January 2023) | Displacement Tracking Matrix (iom.int)
  2 Forrás: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine