Magyar Önkéntes Hazatérési, Reintegrációs és Tájékoztatási Program (MMIA-3.2.1/9-2020-00001; RR.0208)

Földrajzi lefedettség: Magyarország és különböző származási országok
Időtartam: május 01. - 2023. december 31. (32 hónap)
Költségvetés: 323,901,084 Ft
Finanszírozás: AMIF (állami támogatás)
Státusz: Lezárt
Összegzés:
Az IOM 1993-ban kezdte meg működését Magyarországon, és az önkéntes hazatérési projekt az első tevékenységek között volt. Eddig az IOM Budapest több mint 8000 hazatérőnek nyújtott segítséget. A jelenlegi projektet az EU Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapja (AMIF) és a magyar Belügyminisztérium társfinanszírozza, és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal (OIF), az Országos Rendőr-főkapitánysággal (ORFK), a Budapesti Kormányhivatal Gyermekvédelmi Hatóságával (BFKH) és a migránsok segítése területén tevékenykedő civil szervezetekkel partnerségben valósul meg.
A program célja, hogy 1) a potenciális kedvezményezettek számára naprakész, könnyen hozzáférhető és megbízható információkat nyújtson az önkéntes hazatérési és reintegrációs támogatásról egy erre a célra létrehozott weboldalon keresztül (https://volret.hu) és egy ingyenes forróvonal (06 80 20 50 18), valamint tanácsadások keretében, 2) legfeljebb 310 kedvezményezett önkéntes és szabályos hazatérésének elősegítése, 3) egyéni igényfelmérés és reintegrációs tanácsadás biztosítása a hazatérők számára, 4) komplex reintegrációs támogatás nyújtása a hazatérők számára a jövedelemtermelő tevékenységek elősegítése érdekében, valamint a veszélyeztetett és a krónikus egészségi problémákkal küzdő hazatérők segítése a származási országukba való visszailleszkedésük során (összesen 50 személy részesül ilyen visszailleszkedési támogatásban), 4) a kedvezményezettek visszajelzéseinek összegyűjtése és elemzése a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A projekt négy komponensből áll:
     1.    A tájékoztatási komponens különböző kommunikációs eszközöket használ a potenciális kedvezményezettek eléréséhez, valamint a különböző létesítmények személyzetének a projekttevékenységekről való tájékoztatásához.
     2.    A hazatérési komponens 310 kedvezményezettet kíván segíteni önkéntes hazatérésük megszervezésével, beleértve az indulás előtti segítségnyújtást és az indulás előtti készpénztámogatást (50 EUR) a származási országban történő továbbszállítás megkönnyítése érdekében, az úti okmányok beszerzését, az utazásra alkalmas orvosi vizsgálat megszervezését, kísérő biztosítása (ha szükséges), az utazási jegyek és az utasbiztosítás megvásárlása, az induláshoz, az átutazáshoz és az érkezéshez nyújtott segítség stb. révén.
     3.    A reintegrációs komponens 50 hazatérőnek kíván segítséget nyújtani a származási országukba való visszailleszkedés során, beleértve a veszélyeztetett és a krónikus egészségi problémákkal küzdő hazatérőket is. A komplex reintegrációs támogatás magában foglalja az egyéni szükségletfelmérést és a reintegrációs tanácsadást, valamint a reintegrációs támogatást, amelyet a kedvezményezettek az előre meghatározott reintegrációs terveikben szereplő különböző tevékenységek finanszírozására használnak fel. A program keretében támogatott leggyakoribb tevékenységek közé tartoznak a következők:
Vállalkozások indítása: A kedvezményezett dönthet úgy, hogy a reintegrációs támogatást saját vállalkozás indítására használja fel, üzleti terv benyújtásával.
Üzleti partnerség: A kedvezményezett felhasználhatja a reintegrációs támogatást arra, hogy partnerséget kössön egy már meglévő vállalkozással.
Bértámogatás: A kedvezményezett felhasználhatja a reintegrációs támogatást arra, hogy egy már létező és működő vállalatnál alkalmazottként dolgozó munkavállaló bérét támogassák. A pályázótól elvárják, hogy ismertesse korábbi munkatapasztalatának és képzésének relevanciáját a javasolt foglalkoztatásban.
     4.    Szakképzés, nyelvi képzés. A hazatérők oktatási terv benyújtásával pályázhatnak a reintegrációs támogatásra. Egyértelműen bizonyítani kell, hogy a képzés javítani fogja a kedvezményezett munkakeresési és ezáltal jövedelemszerzési lehetőségeit.
Az értékelési komponens magában foglalja a visszailleszkedési támogatásban részesült kedvezményezettek származási országukban történő megérkezést követő kérdőíves felmérését. A válaszokat elemezni fogják, és ajánlások formájában alakítják ki, amelyek alapján a program tovább javítható.

Az ingyenes forróvonal (06 80 20 50 18) angol, orosz, magyar és kirgiz nyelven érhető el az alábbiak szerint:
•    Angolul: hétfő-péntek 9:00-16:00
•    Oroszul: hétfő-péntek 9:00-15:00
•    Magyarul: hétfő-péntek 15:00-16:00
•    Kirgizül: hétfő-péntek 9:00-15:00

Elérhetőségek:
IOM Budapest Operations
Forróvonal: 06 80 20 50 18
Email: iombudapest@iom.int
Web: https://volret.hu 
Letöltés: Poster

A projektet az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapja és a magyar Belügyminisztérium társfinanszírozza. A projekt teljes költsége 323.901.084 Ft, amelyből az IOM által kapott összeg 323.901.084 Ft. A támogatás mértéke a projekt keretében felmerülő elszámolható költségek 100%-a, amelyből 75% a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, és 25% a Belügyminisztérium hozzájárulása.
 

AMIF logo