Hírek
Local

Az IOM Magyarország elindította a Munkaügyi Kockázatok Csökkentését Szolgáló Útmutatót

Az IOM Magyarország bemutatta a Munkaerő-ellátási Lánc Feltérképezési Útmutatóját, egy kulcsfontosságú forrást a vállalkozások számára, amely arra szolgál, hogy azonosítsa és kezelje a globális ellátási láncokban megjelenő, külföldi munkavállalókat érintő emberi és munkajogi kockázatokat. Az Útmutató visszaköveti a külföldi munkavállalók útját a származási országból a célországba,, és toborzási rendszerek értékelését is meghatározza, amely szempontok közül kiemelkedő a kényszermunka megelőzése és kezelése.  

Míg a külföldi munkavállalók jelentős mértékben hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, munkaerő-mobilitási rendszerben megmutatkozó hiányosságok és az etikátlan gyakorlatok kiszolgáltatottá tehetik őket a kizsákmányolással, diszkriminációval és egyéb visszaélésekkel szemben. A globális becslések azt mutatják, hogy a külföldi munkavállalók majdnem egynegyedét teszik ki a világviszonylatban 28 millió kényszermunka áldozatának1. Ezért létfontosságú intézkedéseket hozni a jogainak védelme, a biztonságos migráció elősegítése érdekében, valamint az utazásuk teljes ideje alatt támogatást nyújtani. 

Az Útmutató segíti a vállalkozásokat abban, hogy megértsék a külföldi munkavállalókat érintő konkrét kockázatokat a toborzásuk és foglalkoztatásuk, valamint hazatérés vagy továbbvándorlás során. Ezenkívül lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék és reagáljanak minden olyan rendszerszintű problémára a működésükben és ellátási láncukban, amelyek a külföldi munkavállalókat kiszolgáltatottá teszik a kizsákmányolással szemben. 

Az Útmutató három interjúvázlatot is tartalmaz, illetve olyan interjútechnikák összefoglalását, amelyek a külföldi munkavállalók biztonságát és jólétét tartják szem előtt.   

Az elsősorban nemzetközi ellátási láncokkal rendelkező vállalkozások számára tervezett Útmutató összhangban áll az Egyesült Nemzetek Szervezetének Üzleti és Emberi Jogi Irányelveivel. A kormányok, a civil társadalom, a külföldi munkavállalók és a magánszféra bevonásával kidolgozott Útmutató hangsúlyozza a felelős vállalkozási magatartást. 

A Munkaerő-ellátási Lánc Feltérképezésének Útmutatója elérhető az IOM honlapján.