Hírek
Local

Milyen típusú ellátásra jogosult Magyarországon elismert menedékesként?

Ukrainian Refugees in Hungary have rights to different health care services depending on their status

Érvényes ukrán utazási dokumentummal rendelkező, Magyarországon ideiglenesen tartózkodó ukrán állampolgárként Ön akut betegséggel összefüggésben és sürgős szükség esetén részesülhet orvosi kezelésben, szakorvosi ellátásban, gyógyszerekben, kórházi és egészségügyi intézményben történő ápolásban, gyógyászati segédeszközökben, valamint gyógyászati segédeszközök sürgős cseréjében vagy javításában. A konkrét esetek sürgősségének megítélése, kezelése vagy az orvosi beavatkozásokra vonatkozó döntéshozatal kizárólag az adott egészségügyi intézmény orvosának hatáskörébe tartozik.

Milyen típusú ellátásra jogosult Magyarországon elismert menedékesként?
     •    Háziorvosok által nyújtott alapellátás, vizsgálat és kezelés;
     •    sürgős járóbeteg-szakellátás esetén - vizsgálat és kezelés, valamint szükség esetén orvosi segédeszközök biztosítása;
     •    az orvos által előírt fekvőbeteg-ellátásra és kezelésre, beleértve a sürgős műtéteket, protéziseket, gyógyszereket és étkezést, amíg az egészségügyi intézményben tartózkodik;
     •    a betegségből való felépüléshez vagy az állapot stabilizálásához szükséges vizsgálat és kezelés, valamint a járóbeteg-szakellátást vagy a fekvőbeteg-ellátást követően gyógyszer és gyógyászati segédeszköz;
     •    az orvos által előírt egyéb gyógyászati segédeszközök és azok használata;
     •    sürgősségi fogászati ellátás és fogmentő kezelés, feltéve, ha a kezelést a legalacsonyabb költségtérítési kategória alapján nyújtják;
     •    a terhesség alatti gondozás és a szülészeti ellátás, valamint a magzat életének védelméről szóló törvényben meghatározott feltételek mellett a terhesség megszakítása céljából történő beavatkozás, illetve a Családvédelmi Szolgálat konzultációi és a terhesség megszakítására irányuló kérelem benyújtása; az "egészségügyi hozzájárulás" keretében 50%, 70% vagy 90% társadalombiztosítási járulék, illetve a "gyógyászati ellátás" keretében a társadalombiztosítási járulék 100%-a szerinti adóköteles gyógyszerek, a külön jogszabályban meghatározottak szerint;
     •    betegszállítás, ha a beteg egészségi állapota miatt a szállítás más módon nem kivitelezhető;
     •    az életkornak megfelelő kötelező védőoltások.

Ha Ön nem menedékes státuszt, hanem Befogadott státuszt kapott, akkor nem biztosított a magyar társadalombiztosításban. A befogadott státusz egyéves magyarországi tartózkodásra jogosít, valamint korlátozott egészségügyi ellátásra (ehhez be kell jelentkeznie egy háziorvoshoz), állami társadalombiztosítás nélkül. Ön továbbra is jogosult a következő egészségügyi szolgáltatásokra:
     •    háziorvosi ellátás;
     •    sürgősségi ellátás;
     •    kötelező védőoltások
; és
     •    bizonyos járványokkal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások.

Ha megbetegszik és sürgős orvosi segítségre szorul, akkor jogosult orvosi és szakorvosi ellátásra, gyógyszerekre, kórházi vagy egészségügyi intézményben történő ellátásra, valamint orvosi készülékekre és azok sürgős pótlására vagy javítására. A „sürgős szükségletek” közé tartozik olyan egészségi állapotváltozás, amely azonnali orvosi ellátás hiányában a beteget a halál vagy súlyos vagy maradandó károsodás közvetlen veszélyének tenné ki (például: szülés, vakbélgyulladás, szívroham stb.).
Társadalombiztosítási (TAJ) kártya igénylése.

Az Ukrajnából érkezők számára a TAJ-kártya igénylésének több módja is lehetséges:
     •    Az Ukrajnában lakóhellyel és magyarországi lakcímmel vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok TAJ-kártyát igényelhetnek maguknak a Kormányzati Ügyfélszolgálati Irodában (Kormányablakban). Ha ehhez Budapesten tolmácsolási segítségre van szüksége, foglaljon időpontot az IOM Magyarország ingyenes tolmácsszolgálatánál (ukrán, orosz, angol és magyar nyelveken);
     •    Az Ukrajnában élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok, valamint a 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet szerinti külföldiek számára kiadott tartózkodási engedéllyel (pl. munkavállalási, tartózkodási engedély, tanulmányi tart. engedély) rendelkezőként, az Ön munkáltatója vagy oktatási intézménye TAJ-kártyát igényelhet az Ön nevében;
     •    A magyarországi közoktatási intézményben, szakiskolában vagy felsőoktatási intézményben való tanulás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező ukrán állampolgár; vagy a 18. életévét be nem töltött ukrán állampolgár, aki átmeneti vagy tartós tanulmányi céllal valamely otthon, személy vagy intézmény gyámsága alatt itt tartózkodik, ebben az esetben a gyám jogosult a gyámságban lévő személy nevében TAJ-kártyát igényelni. 

---------------
A magyar kormány tájékoztatása az ukrán-magyar határt átlépő személyeknek segítséget nyújtó magyar háziorvosok számára.

 
Tisztelt Háziorvos, Házi Gyermekorvos, Alapellátó Fogorvos Kolléga!
Amennyiben az Ön rendelőjében ukrán állampolgárságú menedékes vagy menedékesként elismerését kérő személy, illetve a velük egy tekintet alá eső, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár jelentkezik ellátásra, a következő teendőkre kérem.
     •    Az Ukrajnából érkező menedékesek részére nyújtható egészügyi ellátásra a menedékes, a menedékesként elismerését kérő személy, illetve a velük egy tekintet alá eső, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár jogosult, azonos feltételekkel.
     •    Érdeklődjön arról, hogy a betegnek van-e menedékes státuszt vagy menedékeskénti elismerésének kérését igazoló dokumentuma. Amennyiben nincs, és az érintett —dokumentumokkal alátámasztható módon — nem olyan magyar állampolgár, aki Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkezik és 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Ukrajnából, akkor hívja fel a beteg figyelmét arra, hogy a helyi kormányhivatalban kezdeményezze menedékeskénti elismerését, ezzel a magyar egészségügyi ellátás szélesebb köréhez fér hozzá. Azon személyeket, akik 2022. február 24-én, vagy azt követően léptek be Magyarországra, és még nem kérték menedékeskénti elismerésüket, a Magyarországra történő belépéstől számított 30 napig a krónikus betegellátás keretében vizsgálat és gyógykezelés, továbbá az ártámogatással a társadalombiztosítás egyes ellátásai, az onkológiai szakellátás, egyéb krónikus betegellátás, valamint az egészségügyi alapellátás keretében az egészségi állapot helyreállítása, javítása vagy megőrzése, illetve állapotfenntartás vagy fájdalomcsillapítás érdekében igénybevehető gyógyszerkészítmények illetik meg. A gyógyszer felírását az EESZT-ben dokumentálni kell, a TAJ szám helyére a menedékes státuszt kérő vagy azt igazoló dokumentum számát, ennek hiányában a belépéskor kibocsátott regisztrációs kártya számát, ennek hiányában az útlevélszámot kell beírni.
     •    Amennyiben sem a beteg, sem a környezete az Ön által készség szinten ismert nyelven kommunikálni nem tud, úgy rövid időn belül az 1812-es telefonszámon tolmács lehetőségét is igénybe veheti.

A folyamatról készült részletes útmutató levelem mellékletét képezi.

Budapest, 2022. március "..."
Együttműködésüket köszönve, tisztelettel                    Prof. Dr. Kásler Miklós 
Emberi Erőforrások Minisztere