Hírek
Local

NEMZETKÖZI GYERMEKNAP 2023: “Minden gyermekért és minden gyermek jogáért”

Budapest Helps! arts and crafts activities

@Márton Mónus

Halloween at Foodbank Aid Foundation

@Márton Mónus

Halloween at Foodbank Aid Foundation

@Márton Mónus

Halloween at Foodbank Aid Foundation

@Márton Mónus

Folk Dancing organized by Unity

@Márton Mónus

2023. november 19. (Budapest, Magyarország) - Világszerte minden nyolcadik migráns – gyermek.1  A migráns gyermekek a migráns és menekült népesség jelentős részét teszik ki, és több okból vándorolnak: üldöztetés, háború és erőszak elől való menekülés, a külföldön élő családtagokkal való egyesülés, valamint a jobb gazdasági és oktatási lehetőségek keresése miatt. A migrációs folyamat minden szakaszában a migráns gyermekek aránytalanul nagy mértékben vannak ki téve erőszaknak, a visszaélésnek, a kizsákmányolásnak, az emberkereskedelemnek és a fogva tartásnak. Az IOM arra törekszik, hogy a gyermekek egyedi, egyéni szükségleteivel foglalkozzon, amelyek magukban foglalhatják az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a pszichoszociális támogatáshoz való hozzáférést, valamint a család egységét és a gyermekek biztonságát garantáló különböző védelmi intézkedéseket.

Az IOM Magyarország továbbra is elkötelezett a migráns gyermekek jólétének és egyedi szükségleteinek előtérbe helyezése mellett, különös tekintettel az ukrajnai krízis által érintett gyermekekre. Átfogó válaszlépéseink célja nem csupán az azonnali segítségnyújtás, mint például a menedék és az élelmiszer biztosítása, hanem a közösségi érzés erősítésére, az oktatáshoz való hozzáférés biztosítására, valamint a létfontosságú mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatás nyújtására is összpontosítunk. Erőfeszítéseink középpontjában a gyermekek állnak, és együttműködő programokon és partnerségeken keresztül igyekszünk olyan biztonságos és befogadó környezetet teremteni, ahol meghallják a hangjukat és tiszteletben tartják a jogaikat.” - Bagaméri Dániel, az IOM Magyarország képviseletvezetője.

Kifejezetten a migránsok és a menekültek azok, akik olyan mentális egészségügyi kockázatoknak vannak ki téve mint a trauma, a depresszió, a sokk, az öngyilkossági hajlam, a munkaügyi vagy szexuális kizsákmányolás, az elszigeteltség és a társadalmi kirekesztés; különösen a gyermekek. Az Ukrajnából Magyarországra menekülő, lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyerekek sok hasonló dolgot élnek át, és szükségük valakire, akivel beszélgethetnek. Az IOM Magyarország csoportos mentális egészség és pszichoszociális támogatás (MHPSS) terápiás foglalkozásai olyan gondoskodó környezetet biztosítanak, ahol a gyermekek és a szülők megoszthatják egymással tapasztalataikat, érzelmeiket és kihívásaikat. A csoportos foglalkozásokat olyan témákban tartják, mint például: „Értsd meg önmagad! (9-12 éves gyerekek)” - A tizenéves Én fejlesztését és megerősítését célzó szociális tréningek; valamint „Szülői stratégiák és problémamegoldás!” - egy olyan támogató környezet, ahol a szülők a gyermekeiket és önmagukat érintő kihívást jelentő kérdésekkel foglalkozhatnak. Személyes foglalkozásokra is van lehetőség. A helyszínen ingyenes gyermekfelügyelet áll rendelkezésre, hogy a szülők könnyebben részt vehessenek a felnőtt MHPSS foglalkozásokon.

Gyorsított oktatási programokat vezettek be a hosszabb iskolai hiányzásokból és az ukrán iskolák online oktatásának eltérő minőségéből adódó hiányosságok enyhítésére. Különböző partnerek Magyar és Angol nyelvórákat tartanak több helyszínen is, hogy segítsék a gyermekek beilleszkedését és iskolakezdését. Emellett hetente kétszer iskolai felzárkóztató foglalkozásokat tartanak az IOM helységeiben. A családok számára ingyenes tolmácsolást biztosítanak ukrán, orosz, angol és magyar nyelveken, hogy megkönnyítsék az oktatáshoz való hozzáférésüket.

A társadalmi befogadással kapcsolatos, kulturális és közösségépítő tevékenységeket a Unity civil szervezet és az IOM más végrehajtó partnerei tartják a hónap szinte minden napján a Budapest Helps! Információs és Közösségi Központban, köztük számos gyermekeknek szóló rendezvényt. A Budapest Helps! novemberi programja, beleértve a kézműves foglalkozásokat, nyelvórákat, hímzést és művészetterápiát, itt érhető el angol és ukrán nyelven. Az év során nyári és őszi gyermektáborokat szerveztek. A táborok elősegítették a közösségépítést és az összetartozás érzését keltették a gyermekek között, miközben együtt vettek részt szórakoztató tevékenységekben, és biztonságos teret biztosítottak a sajátjukhoz hasonló és attól eltérő hátterű társaikkal való ismerkedésre. A táborok a tevékenységek széles skáláját ölelték fel, többek között sport- és szabadidős tevékenységeket, nyelvórákat és egyéb interaktív tevékenységeket. Rendszeresen szerveznek kulturális integrációs tevékenységeket is, például az IOM egyik végrehajtó partnere, az Élelmiszerbank Segély Alapítvány Halloween-partit szervezett, november 11-én pedig a Unity által szervezett magyar gyermek néptáncot.

Háttér
A gyermekek és a migránsok jogaira vonatkozó tudatosság hiánya, valamint a gyermekérzékeny készségek és gyakorlatok korlátozott mivolta hozzájárulhat a migráns gyermekekkel szembeni jogsérelmekhez, valamint a migrációs áramlatokon belül a kiszolgáltatott gyermekek azonosításának nehézségeihez. Az EGT+ régióban az IOM támogatja a gyermekérzékeny migrációs politikák és programtervezés előmozdítását, a migráns gyermekek fogva tartásának alternatíváit, valamint a gyermekek olyan védelmi és segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megkönnyítését, amelyek migrációs státuszuktól függetlenül kielégítik sajátos szükségleteiket. Az IOM a partnerekkel együttműködve ösztönzi a migrációs válsághelyzetekre adott válaszokat, elismerve, hogy a gyermekeket különleges jogok illetik meg, beleértve a védelmet is. Ezért az IOM azon dolgozik, hogy erősítse a kormányzati és nem kormányzati kapacitásokat a migráns gyermekek megelőzésére, segítésére és a gyermekvédelmi rendszerek integrálására. A probléma kezelésének elősegítése érdekében az IOM nemrégiben új kiadványt jelentetett meg MUNKA MIGRÁNS GYERMEKEKKEL AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁRAIN...: Segédanyag az elsó vonalban dolgozók számára.

Az IOM Magyarország aktív tagja a Gyermekvédelmi Gyakorlati Közösségnek (CPAoR, Alliance CPHA). A szervezet 2017 és 2020 között a Szövetség CPHA kísérő nélküli és elválasztott gyermekekkel foglalkozó ügynökségközi munkacsoportjának (UASC) elnöki tisztét is betöltötte.

A Nemzetközi Gyermeknap, amelyet először 1954-ben rendeztek meg egyetemes gyermeknapként, az UNICEF éves cselekvési napja a gyermekekért, a gyermekek által. Minden év november 20-án ünneplik, hogy elősegítsék a nemzetközi összefogást, a világszerte élő gyermekek tudatosságát és javítsák a gyermekek jólétét. November 20-a azért fontos dátum, mert 1959-ben az ENSZ Közgyűlése ekkor fogadta el a Gyermekek jogairól szóló nyilatkozatot. Ugyancsak ezen a napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése 1989-ben a gyermekek jogairól szóló egyezményt. Az éghajlatváltozás, az oktatás és a mentális egészség, valamint a rasszizmus és a diszkrimináció felszámolása terén a gyermekek és a fiatalok felemelik a hangjukat a generációjukat érintő kérdésekben, és felszólítják a felnőtteket, hogy teremtsenek jobb jövőt számukra. Az idei Nemzetközi Gyermeknap minden eddiginél fontosabb, hogy a világ meghallgassa a gyermekek ötleteit és követeléseit.

#WorldChildrensDay