The International Organization for Migration (IOM), in partnership with the Ministry of Foreign Affairs and Trade and the Ministry of Interior, implements the project „Comprehensive Return and Reintegration Programme for Victims of Trafficking” (BBA-5.4.5/17-2020-00001) between 1 July 2021 and 31 March 2023.

The aim of the project is to improve and consolidate the provision of assisted voluntary return and of tailored, comprehensive and sustainable reintegration assistance to Hungarian victims of trafficking (VoTs) by combining and complementing the existing resources, and thereby contribute to the prevention of re-victimization. The project will provide complementary support to national VoT assistance programmes of countries of destination, and it aims to provide the beneficiaries with return and reintegration assistance. As an innovation of the project, the return and reintegration assistance of VoTs will be sustained by a social worker employed by IOM. The social worker will assist returned VoTs accommodated in shelters and also those who decide to return to their homes. Additionally, the project will focus on the provision of detailed, accurate and up-to-date information to allow VoTs to make full use of the assistance available.

As an additional goal of the project, it improves the international cooperation between Hungary and the relevant countries of destination with special focus on Germany with regards to the identification, referral, return and reintegration of VoTs through study visits for Hungarian and German counter-trafficking practitioners, online workshop for Hungarian consular officers and stakeholder meetings for Hungarian counter-trafficking practitioners. Besides, the project will focus on the collection, analysis and evaluation of data and information on the return and reintegration process of returnees that could serve as the basis of a model programme on the assistance of Hungarian VoTs returning from abroad.

The project supported 21 beneficiaries in total between July 2021 and March 2023.

For further information, please contact: Máté Pavlovits, mpavlovits@iom.int

The project is co-financed by the Internal Security Fund of the European Union and the Hungarian Ministry of Interior. The total cost of the project is HUF 83,114,605 of which the amount received by IOM is HUF 83,114,605. The grant rate is 100% of the eligible cost of the project, of which 75% is the contribution of the Internal Security Fund and 25% of the Ministry of Interior.

 

IOM.       Ministry of Foreign Affairs and Trade  Ministry of Interior        Home Affairs Funds

Magyar nyelvű projektösszefoglaló / Project summary in Hungarian 

Komplex hazatérési és reintegrációs program emberkereskedelem áldozatai számára

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 2021. július 1. és 2023. március 31. között valósítja meg a “Komplex hazatérési és reintegrációs program emberkereskedelem áldozatai számára” című projektet (BBA-5.4.5/17-2020-00001) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint a Belügyminisztériummal partnerségben.

A projekt célja, hogy javítsa és megszilárdítsa az emberkereskedelem magyar áldozatainak nyújtott önkéntes hazatérési, valamint az átfogó és fenntartható reintegrációs támogatást azzal, hogy a már meglévő forrásokat kiegészíti és összefogja, ezzel hozzájárulva az újbóli áldozattá válás megelőzéséhez. A projekt kiegészítő támogatást nyújt a célországok emberkereskedelem áldozatait segítő programjaihoz és azt célozza, hogy a kedvezményezettek hazatérési és visszailleszkedési támogatáshoz jussanak. A projekt újításaként az áldozatok hazatérési és reintegrációs támogatását az IOM által foglalkoztatott szociális munkás végzi. A szociális munkás a védett házas elhelyezésben részesülő és a lakóhelyre történő hazatérés mellett döntő emberkereskedelem áldozatait is segíti. Emellett a projekt célja az is, hogy részletes, pontos és naprakész információt szolgáltasson, ezzel is elősegítve, hogy az emberekereskedelem áldozatai a rendelkezésre álló támogatásokat teljes mértékben kihasználhassák.

A projekt további célja, hogy fejlessze a nemzetközi együttműködést Magyarország és a célországok vonatkozásában, különös tekintettel Németországra, az áldozatok azonosítása, referálása, hazatérése és reintegrációjának tekintetében, emberkereskedelem elleni küzdelem területén dolgozó magyar és német szakembereknek szervezett nemzetközi tapasztalatcserék, magyar konzuli tisztviselők számára szervezett online workshop és magyar szakértői egyeztetések útján. Emellett a projekt az áldozatok hazatérési és reintegrációs folyamatával kapcsolatos információgyűjtésre, elemzésre és értékelésre is fókuszál, amely a külföldről hazatérő magyar emberkereskedelem áldozatai segítésének modellprogramjának alapjául szolgálhat.

2021 júliusa és 2023 márciusa között összesen 21 kedvezményezettje volt a projektnek.

További információért forduljon az alábbi munkatársunkhoz: Vég Zsuzsanna, zveg@iom.int

Jelen projekt az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja és a Belügyminisztérium társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége 83,114,605 forint, amelyből az IOM által kapott támogatás összege 83,114,605 forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a, melyből 75% a Belső Biztonsági Alap, 25% pedig a Belügyminisztérium hozzájárulása.

IOM.     photo          photo photo

 

Online tájékoztató anyagok / Online Information Materials

1. Komplex hazatérési és reintegrációs program

2. Áldozatsegítés Magyarországon 

3. Védett házak – Baptista Szeretetszolgálat 

4. Védett házak – Észak-Magyarország 

5. Védett házak – Névtelen Utak Alapítvány 

6. Védett házak – Üdvhadsereg Ráháb Befogadó Állomás 

7. Védett átmeneti szálláson kívüli lehetőségek áldozatoknak  

8. Szexuális célú kizsákmányolás  

9. Munkacélú kizsákmányolás 

10. Csicskáztatás 

11. Szexuális erőszak áldozatainak nyújtott segítség 

12. Kapcsolati erőszak 

13. Büntetőeljárás 

14. A prostitúció szabályozása Magyarországon 

15. Lelki egészséggel kapcsolatos segítség 

16. Szexuális és reproduktív egészség és jogok 

17. Segítség a függőség kezelésében 

18. Hivatalos dokumentumok intézése 

19. Tanulási lehetőségek Magyarországon 

20. Tájékoztató az emberkereskedelemről fiataloknak 

21. Tájékoztató gyermekkel rendelkező áldozatok számára I. 

22. Tájékoztató gyermekkel rendelkező áldozatok számára II. 

23. Álláskeresés külföldön 

24. Álláskeresés Magyarországon 

25. Information on Hungarian VoTs and services in Hungary 

 

Zárótanulmány / Closing study

Komplex hazatérési és reintegrációs program emberkereskedelem áldozatai számára - Zárótanulmány

 

Beszámoló a tanulmányutakról / Report on study visits

Komplex hazatérési és reintegrációs program emberkereskedelem áldozatai számára - Beszámoló a tanulmányutakról